بحث بنزین های آلوده مدتهاست که نقل محافل است و هر بار اخبار ضد و نقیضی از آن به گوش می رسد. آلودگی که مدتها تکذیب شد اما با تغییر دولت پرده از این واقعیت تلخ برداشته و مشخص شد بوی بنزین آلوده از دولت قبلی به مشام می رسد. نهادهای مختلفی در این میان مقصر شناخته شدند اما با این بحث ها هم مسئله بنزین‌های آلوده به مسئله ای صرفا سیاسی تبدیل و صورت مسئله به دست فراموشی سپرده شد. اما اکنون با تغییر دولت بحث بنزین‌های آلوده به کجا رسیده است؟
برای بررسی چند و چون این قضیه با دو تن از نمایندگان مجلس گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید.


عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: بنزین آلوده نداریم آلودگی سیاسی داریم


احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بنزین همیشه آلوده است همین الان اگر شما کنار یک اتومبیل بیاستید می توانید بفهمید که چقدر آلودگی وجود دارد اما آن چیزی که مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد این نکته است که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم همه جوانب بررسی و صرفه اقتصادی و سلامت مردم در نظر گرفته شود.

وی افزود:‌ در جلسه ای با مسوولان محیط زیست، پتروشیمی و مسولان مرتبط با این مسئله داشتیم گزارشی تهیه و به هیات رئیسه تقدیم شد و در آن اشاره کردیم که بنزینی که اکنون مصرف می‌شود آلوده نیست. 

این نماینده مجلس بیان کرد:‌ الان از بنزین یورو 4 استفاده می کنیم که از لحاظ استاندارد بهتر از بنزین یورو 2 است که در گذشته استفاده می شد.


عضو کمیسیون انرژی: نیمی از بنزین مصرفی کشور استاندارد است

حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی  با اشاره به این نکته که تغییر استانداردها از ضروریات هر دوره ای است بیان کرد: الان دولت مصمم است که از بنزین یورو 4 استفاده کند و بر اساس آمار اکنون نیمی از بنزین مصرفی کشور با استاندارد یورو 4 است.
 
خامکانی تصریح کرد:‌ کمیسیون انرژی مصوب کرده است تا پایان سال 94 و اواسط سال 95 بنزین با استاندارد یورو 4 در داخل کشور تولید شود.

عضو کمیسیون انرژی افزود:‌روزانه 750 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شو که 60 میلیون لیتر آن در داخل کشور تولید می شود. باید مصرف بنزین کشور را کم کنیم و اگر این اتفاق ممکن نیست برای جبران کمبود واردات با استاندارد بین المللی و یا تولید در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد.