به گزارش سرویس اجتاعی برنا،میراث‌فرهنگی شهرستان شوشتر با مجوز پایگاه میراث‌فرهنگی درحالی به‌صورت نمادین و به‌مناسبت هفته گردشگری ده‌ها اردک را در سایت‌ جهانی شوشتر رها کرد که گفته می‌شود 2 هزار اردک دیگر نیز قرار است به‌منظور زیباسازی منظر بصری آبشارهای جهانی شوشتر به این محوطه باستانی اضافه شود.

بر اساس این گزارش،چندی است که گردشگران در مسیر بازدید از آبشارهای تاریخی به‌دلیل بوی تعفنی که از این محدوده‌ متصاعد می‌شود، نمی‌توانند در این سایت جهانی توقف طولانی داشته باشند. بوی تعفنی که ناشی از تجمع جوجه اردک‌هایی است که به‌مناسبت‌های مختلف در سایت‌جهانی شوشتر رها می‌شوند و در سالن بسته‌ی کارخانه برق مستوفی نگهداری می‌شوند.

«مجتبی‌گهستونی» دبیر انجمن تاریانا با بیان این مطلب گفت:«این اردک‌ها توسط یکی از فعالان میراث‌فرهنگی به‌مناسبت‌های مختلف و با هدف زیباسازی منظر بصری سازه‌های آبی ـ تاریخی در محوطه رها شده‌اند».

به‌گفته دبیر انجمن تاریانا، این اقدام درحالی با نظارت پایگاه میراث‌جهانی شوشتر انجام گرفته اما گویی هیچ برنامه‌ریزی برای نگهداری از این اردک‌ها و دفع فضولات آن‌ها صورت نگرفته است».

گهستونی معتقد است، شنیده شده که قرار است 2 هزار اردک دیگر در مجموعه جهانی سازه‌های آبی شوشتر رها شود که اگر پایگاه‌ شوشتر برای نگهداری این اردک‌ها برنامه‌ای نداشته باشد، نه‌تنها تجمع و بوی فضولات این اردک‌ها گردشگران را آزار می‌دهد که فضولات آن‌ها روی سازه‌های تاریخی شوشتر تاثیرات منفی را خواهد گذاشت.

این درحالی است که بسیاری از فعالان میراث‌فرهنگی در شهرستان شوشتر، نسبت به رهاسازی تعدادی اردک را به‌صورت نمادین و به‌مناسبت هفته گردشگری اعتراض داشتند. آن‌ها به CHN می‌گویند، اردک‌ها 20 روز است که در سازه‌های آبی شوشتر بدون برنامه‌ای مشخص رها شده‌اند و پایگاه‌ میراث‌فرهنگی نیز در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده است.

درحال‌حاضر کارخانه‌ی برق مستوفی که از سال 1332 در محوطه‌ی شمالی آبشارهای شوشتر ساخته شده، نزدیک به 20 روز است که به «طویله‌دانی»! اردک‌ها تبدیل شده است