به گزارش سرویس اجتماعی برنا،وی یادآور شد که این هرم باستانی با هدف ایجاد امکانات بهتر برای گردشگران دارای مرکز اطلاع رسانی و نیز ارائه امکانات ویژه‌ای همانند نور و صدا خواهد شد.


هرم متوسط مصر باستان که تصور می‌شود برای"هونی" آخرین فرعون از سلسله سوم مصر ساخته شده هنوز در پرده‌ای از اسرار پوشیده شده است. این هرم از چند پلکان یا سکوی خشتی ساخته شده که درقرن 15 میلادی مورخ عرب به نام"مقریزی" در کتاب خود به تفصیل به آن اشاره کرده و گفته است که دارای 5 سکو یا پلکان بوده است. اما هنگامی که در سال 1788 ودرجریان سفر ناپلئون بناپارت به مصر توسط یک محقق فرانسوی شناسایی و کشف شد، تنها سه پلکان داشته است.


"یوسف خلیفه"مدیر بخش آثار باستانی مصر می‌گوید:«وضعیت و ظاهر عجیب و غریب این هرم که هرم متوسط مصر باستان نام دارد سبب شد که ساکنان بومی منطقه آن را "الحرم الخدم" به معنی "شبه هرم"نام دهند.
از نظر تاریخ هنر و در چهارچوب تاریخ مصر باستان،همان مصطبه‌هایی است که مصریان باستان به عنوان مقابر فراعنه و بزرگان می‌ساختند و هم اکنون آن را به صورت پلکانی درآورده‌اند. اهرام مصر بناهای عظیمی هستند که تنها مقابر را به گونه‌ای خاص و شگفت انگیز در خود جای داده‌اند. اروپائیان ، سده‌های ششم تا چهارم ق.م. را زمان ساختن اهرام مصر دانسته‌اند.


امروزه در کنار هرم بزرگ خئوپس در جیزه، هرم معابد دیگری نیز وجود دارد که کاهنان مصری در آن جا به اجرای مراسم جادویی و ایراد اوراد و افسون اقدام می‌کردند. در اطراف هرم با رعایت فواصل پیرامونی مقابر بزرگان و صاحب منصبان مصری ساخته شده است.عرب‌ها امروز به این ناحیه «مصطبه» می‌گویند. مصطبه‌های امپراطوری عهد باستان مصر که با بناهای سنگی برپا داشته شده بود، در برابر اهرام عظیم بسیار ناچیز جلوه می‌کرد. این تفاوت و تمایز قابل توجه نشان گر قدرت روزافزون فراعنه نیز بود.


اهرام مصر از مهم ترین جاذبه های گردشگری مصر است که از سال 2011 به این سو و بحران داخلی دراین شاهد خروج هزاران گردشگر خارجی بود که از بیم درگیری و خشونت‌های جاری سکوت ورکود را بر اهرام فراعنه حاکم کرد. مقامات مصر تلاش دارند با احیا و مرمت و تبلیغات گسترده گردشگران خارجی را دوباره به این کشور بحران زده جذب کنند.