رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اظهارنظرهای برخی در خصوص بارورسازی ابرها در حوزه دریاچه ارومیه مورد تایید ما نیست و این موضوع به هیچ عنوان در برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه قرار ندارد.


او با اشاره به برنامه های کارشناسی برای احیای دریاچه ارومیه، گفت: تاکید ما در احیای دریاچه ارومیه عمل به برنامه های کارشناسی است و صحبت های غیر کارشناسی را تایید نمی کنیم. اصلاح الگوی آبیاری و کشاورزی، اولویت دارترین مباحث در احیای دریاچه ارومیه است و به جد به دنبال تحقق این موضوع هستیم.


ابتکار با تاکید بر تلاش دولت برای رفع مشکلات دریاچه ارومیه، اظهار کرد: به احتمال قوی در جلسه هفته آتی هیئت دولت موضوع دریاچه ارومیه مورد بحث و گفت و گوی اعضای هیئت دولت قرار بگیرد و امیدواریم اعتبارات مناسبی در این جلسه برای عملیاتی کردن برنامه های احیای دریاچه ارومیه از سوی دولت تخصیص یابد.


او خاطرنشان کرد: نظارت، پایش، لایروبی، احیای رودخانه ها و اصلاح الگوی مصرف در امر احیای دریاچه ارومیه توسط دولت به جد دنبال می‌شود.