به گزارش گروه محیط زیست برنا، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران در جریان بازدید از جزایر دریاچه ارومیه افزود: هم اکنون طرح "بررسی اثرات خشکسالی بر تنوع زیستی جزایر دریاچه ارومیه و راهکارهای جایگزین تامین منابع آب" در جزایر در دست مطالعه است که هدف از این طرح علاوه بر تأمین منابع آبی مطمئن برای حیات وحش جزایر که از خشکسالی و خشکی دریاچه متأثر شده اند، رسیدن به الگویی است که بتوان در سایر مناطق حفاظت شده نیز برای تأمین منابع حیات وحش از آن استفاده نمود.

وی با اشاره به حمایت دولت ژاپن از مطالعه و اجرای این طرح در قالب پروژه کشاورزی پایدار ادامه داد: پایلوت هایی به همین منظور در جزایر ایجاد و قابلیت آنها برای تأمین آب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سلیمانی با اشاره به بازدید مشترک انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران، طرح حفاظت از تالاب های ایران و کارشناسان و محیط بانان اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی از جزایر افزود: هم اکنون با مطالعات و بررسی های انجام گرفته و با بازدید میدانی که صورت گرفت نقاط پایلوت برای اجرای طرح مشخص شده که در اولین فصل کاری اجرا و برای تابستان سال آینده قابل استفاده حیات وحش جزایر خواهد بود.

مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران ادامه داد: میزان بارندگی 300 میلیمتر پتانسیل خوبی است که بتوان بخشی از آن را با روش های سازگار با طبیعت و نوین ذخیره نمود تا در فصل کم آبی مورد استفاده جانوران قرار گیرد.

وی افزود: در این بازدید مسائل و مشکلات محیط بانان جزایر از نزدیک مشاهده شد که متاسفانه بخش عمده مشکلات به وجود آمده برای امر حفاظت از این منطقه به شرایط متغییر و خشکی دریاچه ارومیه بر می گردد.

وی اظهار امیدواری کرد با بارندگی های مناسب روی داده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و با اجرای اقداماتی نظیر کشاورزی پایدار بتوان شاهد افزایش سطح آب دریاچه ارومیه بود.