به گزارش گروه میراث فرهنگی برنا، احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود:‌ وجود چنین نمایشگاه هایی فضا را برای ایجاد فرایند گفتگو، کسب تجربه و تبادل نظر فراهم می کند.

وی با بیان اینکه همه اقوام ایرانی حضور تاثیرگذار در تهران دارند و تهران نیازمند محلی دائمی برای فعالیت چنین نمایشگاه هایی است ادامه داد: این جنب و جوش در طراوت و نشاط شهر تاثیرگذار خواهد بود.

مسجد جامعی با اشاره به وجود بیش از ده نقطه تاریخی ایران در تهران تصریح کرد: تهران به علت حضور اقوام مختلف روایتی از ایران است روایتی که اتفاقا به آن کمتر توجه شده، آنچه در تهران گردی های مورد توجه بوده نیزهمین بخش های دیده نشده است.
وی با بیان اینکه توجه به هویت کمتر دیده و شنیده شده تهران از جمله اهداف برنامه های تهران گردی بود اضافه کرد: این امر سبب شد تا فضاهای گمشه شهری شناسایی و ساخته شود.

همچنین از طریق تهران گردی با مشکلات بسیاری از مشاغل مانند کارگران ساختمانی یا کارگران حمل و نقل دستی(باربر) آشنا شدیم و توانستیم از طریق تامین اجتماعی آنها را بیمه کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران افزود: تهران گردی اجازه داد تا رسانه ها هر کدام تصویر و روایت خود را از شهر تهران داشته باشند که این مساله منجر به شناسایی بیشتر شهر و محک خوردن رسانه ها شد.