معاون علمی فناوری رییس جمهوری با اشاره به ضرورت ارتباط بیشتر با نخبگان گفت:‌ صدای نخبگان باید شنیده شود.

دکتر سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگار علمی فناوری خبرگزاری برنا در پاسخ به این سوال که همیشه خواسته های صنفی نخبگان مطرح بوده اما چه میزان نظرات و انتقادات آنان از سوی مسوولان مربوطه شنیده می شود گفت:‌یکی از بحث های اصلی معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان شنیدن نظرات و انتقادات این افراد است و تلاش داریم ارتباط بنیاد را با این افراد بیشتر کنیم.

وی افزود:‌به واسطه سالها تدریس در دانشگاه شریف از نزدیک با نخبگان در ارتباط بوده و از خواسته ها و مطالباتشان آگاهم. این مطلب که باید نظرات نخبگان از سوی مسوولان شنیده شود امر درستی است و این ارتباط باید دو سویه باشد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان بیان کرد:‌باید به نخبگان هم مسوولیت دهیم و هم از آنها مسوولیت بخواهیم و به طور قطعی برنامه های آینده بنیاد ملی نخبگان به ویژه حوزه فرهنگی در همین راستا خواهد بود.