به گزارش علمی فناوری برنا، دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در مراسم افتتاحیه مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان، ترغیب و تشویق مراکز دانشگاهی کشور به سمت حل مشکلات و نیازهای کشور را از اصلی ترین هدف گذاری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و افزود: یکی از مشکلات و نیازهای کشور در حوزه توانبخشی است. با توجه به اینکه این حوزه یک حوزه بین رشته ای است مقوله هایی همچون فنی- مهندسی و پزشکی و حتی علوم انسانی که در تعامل با این حوزه هاست متاسفانه در گذشته به این بخش ها توجه کافی نشده است. گسترش این فناوری ها در فرهنگسازی توسعه علوم نوین در جامعه به خاطر کاربردی بودن آن نقش بسزایی ایفا می کند.

وی با تاکید بر توجه و تمرکز بر حوزه های مهم فناوری راهبردی همچون نانو، زیست فناوری و علوم شناختی بیان کرد: این حوزه ها، بخش هایی هستند که کشور پس از این، باید به طور جدی در توسعه آنها تمرکز داشته باشد. در گذشته ورود یک فرد در حال تحصیل در پزشکی و حتی هنر به عرصه فناوری غیرممکن بود اما امروز وسعت دانش خصوصا در حوزه های میان رشته ای، حضور این افراد را توجیه و امکان پذیر می کند.

ستاری با اشاره به اینکه مراکز فناوری توانبخشی از حلقه های ارتباطی بین رشته های دانشگاهی و فناوری هستند ضمن قدردانی از خیرین حوزه فناوری گفت: معاونت علمی برای حمایت از ایجاد مراکز اینچنینی که حل معضلات عمده کشور در دستور کار آنهاست حمایت می کند. اگر فرد خیری برای سرمایه گذاری در حوزه های فناوری اعلام آمادگی کند براساس پروتکلی در معاونت علمی و فناوری، تا 30 درصد از سرمایه گذاری آنان حمایت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تامین اعتبارات تاسیس چنین مراکزی می باید در قالب بخش خصوصی تحقق خواهد یابد، بیان کرد: کشورمان باید به این باور برسد که دولت بودجه کافی برای انجام چنین کاری را ندارد بنابراین بخش خصوصی و سرمایه گذاران مردمی، می باید در این زمینه پیشگام شوند. 

دبیر هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین ابراز امیدواری کرد: همانطور که اتفاقات بسیار مثبتی در حوزه دانش بنیان طی یک سال اخیر اتفاق افتاده است، باید مسیر پیشرفت را به گونه ای ادامه دهیم که در آینده ای نزدیک به درآمد نفت در این حوزه ها احتیاجی نداشته باشیم. چیزی که می تواند ما را در این مبارزه پیروز سازد، این است که به سهم قیمت نفت در بودجه متکی نباشیم. خوشبختانه در سال آینده وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی نسبت به درآمد عمومی کاهش یافته است و فرصت خوبی ایجاد شده است تا بیاموزیم چگونه از مغزها برای تولید ثروت و پیشرفت استفاده کنیم.

بنابراین گزارش، دکتر ستاری در این مراسم از بخش های آزمایشگاهی و دستگاه های بومی سازی شده توانبخشی مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان بازدید کرد.

همچنین با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تفاهمنامه همکاری در زمینه فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند بین سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه صنعتی شریف امضا شد. 

علی مرتضی بیرنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی، دکتر سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی، دکتر محمود فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر فرهمند رییس مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی و جواد موفقیان واقف مرکز و جمعی از اساتید در این مراسم، دکتر ستاری را همراهی می کردند.