به گزارش گروه علمی فناوری برنا، این تفاهم نامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمایندگی علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كاركنان صنعت نفت امضا شد.

اهداف تعیین شده برای امضای این تفاهمنامه شامل سرمایه گذاری صندوق در طرحهای پیشنهادی معاونت بویژه در زمینه های محصولات دانش بنیان، بالادستی نفت و گاز، پالایش و پایین دستی (نفت، گاز و پتروشیمی) است.

همچنین معرفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت مشاركت با صندوق و تامین مالی پروژه ها، تبادل اطلاعات در حوزه های صنعتی و اقتصادی برای ایجاد بانك اطلاعاتی در صندوق، خدمات مشاوره ای به منظور استفاده از توان فنی، مهندسی معاونت و شركت های تابعه صندوق در پروژه های طرفین و تشریك مساعی و حضور نمایندگان مطلع و با تجربه معاونت در كارگروه های تخصصی (بالادستی، پایین دستی و ...) صندوق.

در این تفاهنامه در خصوص نحوه اجرای همكاری مشترك آمده است که كلیه همكاری‌های میان معاونت و صندوق در خصوص موضوعات مورد توافق، پس از اخذ مجوزهای لازم در چارچوب قراردادهای جداگانه تنظیم و با امضاء طرفین لازم الاجرا خواهند شد و نحوه همكاری طرفین در كارگروه راهبری مشخص خواهد شد.

همچنین كارگروه مشترك راهبری متشكل از نمایندگان هر یك از طرفین خواهد بود و هر یك از طرفین می‌توانند در هر زمان با اعلام قبلی و كتبی به طرف مقابل، هر یك از نمایندگان خود را تغییر دهد.

در تفاهمنامه مذکور آمده است؛ معاونت طرح های پیشنهادی خود را كه دارای توجیه مناسب اقتصادی هستند در قالب یك طرح كسب و كار (BP) و یا طرح توجیهی (FS) مناسب و به روز كه صندوق بتواند از نظر فنی، بازار و اقتصادی آنرا مورد ارزیابی قرار دهد ارائه نماید و صندوق نیز پس از بررسی و ارزیابی طرح فوق نتیجه ارزیابی را به معاونت اعلام خواهد کرد.
این تفاهم‌نامه برای مدت 3 سال از تاریخ تنظیم معتبر است و بازنگری، اصلاح و یا تغییرات در مفاد و نیز تمدید آن با توافق طرفین امكانپذیر خواهد بود و در صورت اتمام مدت اعتبار و عدم تمدید آن، انجام كلیه تعهدات ناتمام هر یك از طرفین الزامی است.

در این تفاهمنامه تاکید شده است؛ با هدف تحقق مفاد این تفاهم نامه و پیگیری امور، كارگروهی متشكل از 4 نفر (2 نفر از هر طرف) به عنوان كارگروه مشترك نمایندگان تشكیل و این كمیته از طریق برگزاری جلسات مستمر، عملیاتی شدن محورهای توافقات فی مابین را پیگیری و صورت جلسات مواردی كه تفاهم می شود را برای اطلاع و اقدام مدیریت شركت متبوع ارسال می کند.
چنانچه هر یك از طرفین قبل از انقضای زمان تفاهم‌نامه از اجرای كامل تفاهم‌نامه یا برخی از پروژه‌های در حال پیگیری انصراف دهد می‌بایست نخست یك ماه قبل به اطلاع طرف مقابل برساند ثانیا به تعهدات پذیرفته شده قبلی پایبند بوده و به گونه‌ای از این تفاهم‌نامه خارج شود كه موجب ضرر و زیان طرف مقابل نشود.