دکتر هادی معتمد، آسیب شناس اجتماعی در رابطه با آزادی های جوانان به خبرنگار سرویس آسیب های اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: دیدگاه ارگان های امنیتی به آزادی با دیدگاه جوانان تفاوت دارد. آزادی در هر کشوری بر مبنای قوانین آن کشور تعریف می شود. از این رو آزادی دراروپا، آمریکا و ایران با یکدیگر فرق می کنند. اگر آزادی برطبق قانون وجود داشته باشد، هیچ نهادی حق ندارد از آن جلوگیری کند و بر سر راه آزادی جوانان سنگ تراشی کند.

این آسیب شناس اجتماعی در ادامه بیان کرد: به عنوان نمونه جوانان علاقمند هستند تا در دانشگاه ها یا شوراها گرد هم جمع شوند. این آزادی بدی نیست. اگر به گونه ای عمل کنند که خارج از چارچوب فرهنگی کشور نباشد، مشکلی بر سر راه این قبیل آزادی ها نباید وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: جوانان طالب آزادی هایی هستند که حتی من نیز با آنها مشکل دارم؛ مانند روابط نامشروع پیش از ازدواج، آرایش های خارج از عرف. جوانان نباید آرایش های غیر معقول در خیابان ها داشته باشند. اگر آرایش یک مسئله خصوصی است پس در منزل خود آرایش کنند، با آرایش به خیابان ها نیایند. شاید مردانی در خیابان ها باشند که از صورت های آرایش کرده خوششان نمی آید.

معتمد تاکید کرد: جوانان باید اصول فرهنگ ایران را رعایت کنند. برخی دختران پیش از ازدواج بارها سقط جنین می کنند. افراط سبب تفریط می شود. افراط جوانان سبب رفتارهای افراطی نیروی انتظامی شده است. در خیابان های ما قوانینی وجود دارند که منطبق بر آنان زن ها نباید آرایش کنند.

وی عنوان کرد: اگر قوانین وجود دارند باید قوانین را تغییر داد اما نباید مخالف قوانین رفتار کرد. روابط خارج از منزل دارای اصول و عرف هایی هستند که در قوانین این جامعه تعریف شده هستند و جوانان نباید قانون شکنی کنند. اگر قوانین اشتباه هستند، باید قوانین را عوض کنند.