مهاجرت، پدیده ای است که تب آن در جامعه به شدت بالا رفته است. گرایش به مهاجرت،خروج از ایران و علاقه به زندگی در کشورهای بیگانه در میان جوانان در حال افزایش است.

احسان هوشمند، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل قومی، در گفت و گو با سرویس آسیب های اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: مهاجرت، ابعاد سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارد. یکی از ابعاد آن هویت است.

وی افزود: در نظام آموزشی ایران اعم از رسمی و غیر رسمی؛ خانواده، روابط خویشاوندی، گروه های دوستی و رسانه ها به قدر کافی بر روی شاخص های شخصیتی پرداخته نشده است.

این جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل قومی اظهار داشت: نظام آموزشی تاثیر نتوانسته با نسل های جدید ارتباط برقرار کند و صبر، خویشتنداری و وفاداری را به نسل های جدید آموزش نداده است. انتظار جهت بهتر شدن شرایط را نسل های جوان ما نیاموخته‌اند.

وی تاکید کرد: جوانان به محض روبرو شدن با موانع، تصمیم به مهاجرت از ایران می گیرند. جوانان در ایران طوری تربیت نشده اند تا برای اهداف خود بجنگند.

هوشمند عنوان کرد: در ایران به ارزشهای ملی و دلبستگی‌ها توجه نمی شود.کاهش دلبستگی ها موجب افزایش گرایش جوانان به مهاجرت می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین ارزشهای مربوط به تعریف یک زندگی ایده آل برای نسل جدید تغییر یافته است. الگوهایی که به جوانان منتقل می شوند، متناقض و ناهماهنگ هستند.