حادثه اسیدپاشی به تنی چند از زنان اصفهان، توجه و نگرانی مردم را به خود جلب کرده است. افزایش احساس نا امنی در کشور از مهمترین پیامدهای این گونه رخداد ها در کشور است.

دکتر سعید خراطها، آسیب شناس اجتماعی در گفت و گو با سرویس آسیب های اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: اسید پاشی به افراد، 7 یا 8 سالی است که در فرهنگ جنایی ایران جا باز کرده است و به عنوان ابزار جنایی جهت انتقام گیری استفاده می‌شود.

وی افزود: اسید و اسید پاشی به ابزار جنایی تبهکاران تبدیل شده است. نکته مهم، افزایش بیم و هراس عمومی و احساس نا امنی در جامعه در پی شیوع این اسید پاشی‌ها است. این  افراط گری‌های داخلی جنایتکاران در کشور، به قصد انتقام گیری رخ می دهند. رفتارهای گروه ها و افراد خودسر تحت لقای امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شوند و جنایتکاران خودسر، رفتارهای خویش را با یکی از مواد قانونی توجیه می‌کنند.

این آسیب شناس اجتماعی عنوان کرد: جنایت هایی مانند اسید پاشی به زنان، امکان شیوع و تبدیل شدن به یک رویارویی اجتماعی و بی نظمی و بحران اجتماعی را دارند. در رخداد اسید پاشی اخیر نیز این استعداد این موضوع کاملا احساس شد.

وی اظهار داشت: این قبیل اسید پاشی‌ها ریشه در ناامنی‌های منطقه‌ای دارند و تحت تاثیر افراطی گرایان داعش صورت گرفته‌اند. لازم است مسئولین ذی ربط در خصوص علت این جنایت‌ها جستجو و اعلام کنند که حقیقت ماجرا چیست. گفته شده که این جنایت‌ها دلایل خانوادگی دارند و خانواده‌ها مراقبت لازم را انجام نمی دهند.