معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد به منظور اثر بخشی بالاتر برنامه‌های حوزه كنترل و كاهش آسیب مواد مخدر در كشور تاكید كرد.

به گزارش گروه آسیب های اجتماعی برنا،‌ دكتر پرویز افشار در نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال حوزه كنترل و كاهش آسیب مواد مخدر و روان‌گردان كه در محل این ستاد برگزار شد، با تاكید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با مواد مخدر خصوصاً حوزه كنترل و كاهش آسیب مواد مخدر در كشور به جهت اثر بخشی بالاتر و كاهش هزینه‌های این بخش، خواستار همكاری بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های پیشگیری و مصونیت‌سازی اولیه و اشاعه خدمات كاهش آسیب در كشور شد.

وی استفاده از فضای مجازی به‌منظور بهره‌گیری از نقطه نظرات همه متخصصین و كارشناسان صاحب‌نظر كشور را از برنامه‌های آتی این معاونت خواند و گفت: می‌بایست برای اثربخشی و بهبود كیفیت مداخلات موجود در این عرصه اهتمام بیشتری صورت گیرد و از همه ظرفیت‌ها استفاده كرد. 

افشار اظهار امیدواری كرد كه همكاری موثر سازمان‌های مردم‌نهاد، خصوصا در بحث افزایش سطح دسترسی معتادان به خدمات مورد نیاز و همچنین برقراری ارتباط بین سطوح خدمات موجود در حوزه درمان و كاهش آسیب باعث ارتقای خدمات موجود شود.

در این جلسه، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد منتخب نیز ضمن ایراد نقطه نظرات خود در خصوص موارد مذكور به طرح چالش‌های موجود در این عرصه همچون ضعف مدیریت منابع موجود، ركود در برنامه‌های درمان و كاهش آسیب، فقدان خلاقیت و ارائه برنامه‌های جدید در حوزه درمان وكاهش آسیب، عدم تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد جدید، كمبود آموزش، ضرورت افزایش خدمات مورد نیاز جامعه، ضرورت افزایش دسترسی به خدمات و بالاخره تاكید بر ضرورت كامل شدن چرخه درمان پرداختند.