مجری کشوری طرح کارزار رسانه‌ای پیشگیری از شیشه گفت: این طرح از سال 91 طراحی و در سال 92 به طور آزمایشی در شهر تهران و از ابتدای سال 93 در استان مازندران به طور آزمایشی اجرا شد.

به گزارش گروه حوادث برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد مبارزه با مواد مخدر ماریت قازاریان در ارتباط با این طرح افزود: این طرح از دی ماه سال جای در شش استان قم، مرکزی، خراسان شمالی، گلستان، یزد و چهار محال و بختیاری نیز اجرا شده است.

قازاریان در ارتباط با هدف این طرح اظهار کرد: هدف این کمیسیون‌ها ایجاد حساسیت‌ در جامعه نسبت به مصرف شیشه و هم چنین آگاه سازی مردم به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات آنان در ارتباط به مصرف این محرک است.

وی هم چنین افزود: تصحیح باورهای غلط در این خصوص نیز از دیگر اهداف است.

وی در خصوص نتایج این طرح نیز گفت: نتایج این طرح در حال حاضر در حال ارزشیابی است و در همایش کارزار رسانه‌ای اعلام خواهد شد.

همچنین پس از بررسی نتایج ارزشیابی این طرح، اجرای آن در تمامی استان‌های کشور و هم چنین افزودن فازهای اجرایی دیگر در دستور کار است.