به گزارش سرویس اجتماعی برنا محمدباقر ذوالقدر روز سه شنبه در همایش منطقه ای پیشگیری از وقوع جرم در تبریز، افزود: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد كه مافیای عظیم اقتصادی از جرایم مربوط به مواد مخدر منافع و سود هنگفتی دارد.
 
وی، حركت توسعه ای جرایم مربوط به مواد مخدر را غیر طبیعی خواند و اظهاركرد: شواهد نشان می دهد اراده فعالی پشت این قضیه است كه باید با راهكارهای منطقی و عملی برای پیشگیری از آن وارد عمل شد.

ذوالقدر، جرم و پیشگیری از آن را جزو مهمترین مسایل جوامع بشری عنوان كرد و گفت: اگر این موضوع مورد بی اعتنایی قرار گیرد در سال های آینده جوامع با انواع بحران ها مواجه خواهند شد.

وی، میزان رشد جرایم در جهان را پنج درصد اعلام كرد كه این رقم با آمارهای واقعی فاصله زیادی دارد و برای تمام كشورها هشدار دهنده می باشد.

ذوالقدر، ضعف معنویت و ایمان دینی، رشد فناوری های ارتباطات و اطلاعات، شكل گیری امپراطوری های رسانه ای، بی هویتی فرهنگی در میان ملت ها، تضعیف نظام خانواده و كمرنگ شدن نقش تربیتی خانواده ها را از جمله عوامل موثر در رشد فزاینده جرایم عنوان كرد.

معاون رییس قوه قضائیه، با تاكید بر اینكه وقوع جرم حتی در پایین ترین سطح نیز برای نظام جمهوری اسلامی برازنده نیست، گفت: با توجه به فرهنگ تشیع، آرمان های انقلاب و نظام ، كمترین میزان جرم نیز برای كشور ما زیاد است.
 

وی گفت: طبق آمار در سال 86 بیش از هشت میلیون پرونده قضایی در كشور وجود داشت كه این رقم حتی از كشورهای با جمعیت بیشتر از ایران نیز دیده نمی شود، البته این آمار هم اكنون شاید بسیار بیشتر باشد.

ذوالقدر، میزان افزایش تعداد پرونده های قضایی در سال 89 نسبت به سال 88 را 13 درصد اعلام كرد كه رقمی هشدار دهنده است.