احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا افزود:سازمان بهزیستی در راستای توانمند سازی جامعه هدف خود برنامه های ویژه ای دارد که با تامین اعتبار این برنامه ها به زودی اجرا می شود.

اسفندیاری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه های این سازمان در بخش های اشتغال ،مسکن و بیمه اجرا خواهد شد تصریح کرد:با توجه به اینکه از بین 22 نهاد دولتی اجتماعی موجود در كشور سازمان بهزیستی بزرگترین دستگاه اجتماعی قلمداد می شود،این سازمان در جهت توانمند سازی و حمایت از معلولان و مددجویان گام های موثری برداشته است.

وی همچنین با اعلام این نکته که تعداد انگشت شماری معلول در كشور هستند كه هنوز مشخصات آنها در بانك اطلاعاتی سازمان بهزیستی كشور به ثبت نرسیده خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود ثبت مشخصات تمامی معلولان و مددجویان کشور تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

سرپرست سازمان بهزیستی در پایان یادآور شد: طرح نهضت اشتغال معلولان و مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی نیزاز سال گذشته آغاز شده و براساس آن باید تا پایان سال جاری و با مشاركت وزارت كار و صندوق مهر امام رضا(ع)، 100 هزار شغل برای جامعه هدف بهزیستی ایجاد شود.