به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری محمد علی رجبی نقاش و از موسسان حوزه هنری با بیان این كه هنرمند مسلمان معتقد متعهد هنرمندی است كه نگاهش به این عالم نیست، گفت: هنرمند متعهد از ظواهر دنیا می گذرد و چیزی را مطرح می كند كه خلاف عادت است، شخصیت هنرمند معتقد به گونه ایی است كه به عالم با همه گردش ها و رنگ هایش توجهی ندارد.

وی ادامه داد: نخستین بار كه مقام معظم رهبری به حوزه هنری تشریف آوردند حیرت كردند و گفتند شما كه هستید؟ از كدام دسته و گروه هستید؟ گفتیم از دسته خدا، شعارمان خدا و دیگر هیچ بود.

رجبی با بیان این كه عده ای كه خودشان پایه ها و ستون های انقلاب اند عاشقانه و شاید دیوانه وار جلو می آیند، گفت: دكتر گودرزی گفتند كه یا دیوانه ایم، یا عاشق و یا معتقد كه به نظر من همان اولی درست است. دیوانه ایم. مگر مقام دیوانگی كم است؟
این عضو پیوسته فرهنگستان هنر اظهار داشت: هر كسره ایی كه به هنر بدهیم هنر را پایین آورده ایم، حتی اگر بگوییم هنر متعهد یا هنر اسلامی، هنر اگر هنر است جزء این كه حقیقت های اسماء الهی را بر بشر آشكار می كند كار دیگری نمی كند، كار هنر آشكار كردن حقیقت است، همان حقیقتی كه با خون شهدای ما در انقلاب اسلامی جلوه كرد؛ جلوه درد دلهای امام بزرگوارمان و رنج هایی كه ایشان برد و خانواده معظم شهدا در آثار هنری است. هنرمندان موضوع سازی نمی كنند، بلكه آنچه در مكنونات قلبی شان است بیان می كنند.

وی با تاكید بر این كه هنرهای تجسمی بنیان گذار حوزه اندیشه و هنر اسلامی یا همان حوزه هنری امروز بود، عنوان كرد: آقای گودرزی دیباج خیلی پایداری كرده است، امكانات مسئله نیست، حضور و نگهداری تك تك این اعضا مهم است و شایسته است كه حضور این هنرمندان را قدر بدانیم.

این محقق و پژوهشگر گفت: روزی در حضور ریاست جمهور از جانب هنرمندان تجسمی صحبت كردم و گفتم خانواده هنرهای تجسمی، اگر بر آن هنرهای سنتی هم اضافه كنید بزرگترین خانواده فرهنگی و هنری كشور است، انجمن هنرهای تجسمی ما 14 هزار عضو داشت كه همزمان بزرگترین انجمن فرهنگی كشور 3 هزار عضو داشت.

وی افزود: تصور می كنم چیزی كه سبب می شود كه این عدم توجه را ایجاد كند، عدم توجه به ماهیت هنر انقلاب اسلامی است، زمانی اگر كسی از انقلاب اسلامی سخن می گفت او را می كوبیدند و تحقیر می كردند، اگر كسی از اسلام سخن می گفت می كوبیدند و تحقیر می كردند و كسی كه از ایران سخن می گفت را هم می كوبیدند، در جهانی كه غرب حاكم است چطور ممكن است كسی كه طرفدار انقلاب اسلامی ایران است را آرام بگذارند.

وی با گرامی داشتن یاد و خاطره ابولفضل عالی هنرمند گرافیست و نقاش متعهد انقلاب اسلامی ، اظهار كرد: زنده یاد ابولفضل عالی جزء اولین افرادی بود كه با هم فعالیت و احداث هنرهای تجسمی حوزه هنری را آغاز كردیم. آن زمان هنوز حوزه هنری در كار نبود، كانون فرهنگی نهضت اسلامی بود كه ما شاخه تجسمی بودیم و بعد هم كه آنجا تعطیل شد ما شاخه تجسمی حوزه اندیشه و هنر اسلامی را پایه گذاری كردیم، تنها كسی كه از آن مسوولین مانده بود مرحومه شادروان خانم صفارزاده بود كه بسیار عاشقانه مقاومت می كرد و وقتی به او خبر دادیم چنین اتفاقی افتاده و حوزه هنری تاسیس شده، بسیار شادمان شد.

وی ادامه داد: دوستان ما به جبهه ها می رفتند و وقتی بر می گشتند نقاشی می‌كردند و لحظه ایی آرام نداشتند و چیزی جدا از جامعه نبودند، هنرمندان چیزی كه در دل خودشان بود می كشیدند و همزبان با امام (ره) و مردم بودند.