به گزارش خبرنگار تجسمی برنا،دومین نمایشگاه سالانه نقاشی و مجسمه خانه هنرمندان ایران طی روزهای اخیر درگالری های مختلف خانه هنرمندان ایران مانند ممیز،زمستان،پاییز و استاد میرمیران برپا شده است.دراین نمایشگاه آثار 66 نقاش و 9 مجسمه ساز به معرض نمایش عموم گذاشته شده است و قدرت الله عاقلی،بهنام کامرانی،حسین چراغچی،رضا هدایت،مجتبی تاجیک، معصومه بختیاری، معصومه مظفری، حسن رازقندی،سارا راه انجام، سپهر بختیارى و ...برخی از هنرمندانی هستند که دراین نمایشگاه به ارائه اثر پرداخته اند.این نمایشگاه کمتر از یک هفته دیگر در گالری های خانه هنرمندان ایران دایر است.

قدرت الله عاقلی در بیان ارزیابی خود درباره این نمایشگاه به خبرنگار تجسمی برنا گفت:تصور می کنم برپایی ای نمایشگاه اتفاق خوبی تلقی می شود.از این جهت که تمام رویدادها و اتفاقاتی که درطول یک سال درحوزه هنرهای تجسمی افتاده دراین نمایشگاه تجمیع شده و به معرض نمایش مخاطب گذاشته می شود.وی اضافه کرد:ضمن این که امسال تعداد آثار کیفی درمقایسه با دوره گذشته بیشتر بوده است و گالری ها نیز حضور پررنگی دراین نمایشگاه داشته اند.درمجموع برآیند آن را می توان به لحاظ محتوا بهتر از سال گذشته ارزیابی کرد.چون همان طور که اشاره کردم مشارکت گالری ها امسال بیشتر بوده و موجب رونق این نمایشگاه شده است.

این مجسمه ساز درادامه درتوضیح دو اثر خود دراین نمایشگاه خاطرنشان کرد:دراین دوره از نمایشگاه به ارائه دو مجسمه پرداخته ام.این دو مجسمه برگرفته از مجموعه آثار من با عنوان «ونوس در سرزمین مصائب»هستند که سال گذشته در قالب یک نمایشگاه انفرادی در گالری طراحان آزاد به معرض نمایش گذاشته شده است.

این هنرمند درباره وجه تسمیه این دو اثر نیز گفت:من در وادی مجسمه سازی همواره به یک حس ریتمیک توام با استعاره های شاعرانه پایبند بوده ام و دراغلب آثار خود به این شیوه عمل کرده ام.

عاقلی هم چنین درادامه این گفت وگو از برگزاری تازه ترین نمایشگاه خود درآذرماه خبر داد و گفت:این نمایشگاه اول آذرماه در گالری طراحان آزاد برگزار می شود و عنوان آن را «مرگ تدریجی یک لبخند»انتخاب کرده ام.دراین نمایشگاه حدود ده مجسمه خود را به معرض نمایش می گذارم.
 

عاقلی درادامه تصریح کرد:سعی کرده ام طی سال های اخیر درحیطه مجسمه سازی بیشتر به کارهای مفهومی روی بیاورم.ضمن این که از مسائل دنیای پیرامون خود و همین طور مسائلی که در جامعه معاصر ما می گذرد بی اعتنا عبور نکرده ام و از هرکدام ازاین مسائل در کارخود الهام گرفته ام.به بیان ساده تر،می توان گفت کارهای من بیشتر ریشه درمسائل اجتماعی و خانوادگی دارد.

این هنرمند اضافه کرد:به طور کلی مجسمه سازی بوده ام که به ارائه آثاری با مفاهیم قابل لمس اعتقاد زیادی داشته ام و تلاش خود را دراین زمینه به کار بسته ام.حالا دیگر این که چقدر توانسته ام موفقیت کسب کنم را مخاطبان آثارمن باید تشخیص دهند.

عاقلی درتوضیح بیشتر نمایشگاه تازه خود در آذرماه گفت:همان طور که اشاره کردم عنوان این نمایشگاه را «مرگ تدریجی یک لبخند»گذاشته ام.هدفم از خلق این آثار دراین مجموعه ترسیم مفاهیم تلخ ولی حقیقی است که در بطن جامعه می گذرد.با این تفاوت که دراین آثار از نا امیدی صرف حرف نزده ام و سعی کرده ام روزنه امیدی هم برای مخاطب به جا بگذارم.نه تنها دراین نمایشگاه که در دیگر کارهای خود هم همیشه به تصویر کردن امید پرداخته ام.