به گزارش خبرگزاری برنا،پنج هنرمند نگارگر انتخاب اولیه آثار نهمین دوسالانه ملی نگارگری را برعهده دارند.
رضا یساولی، یوسف حسینی، رحیم چرخی، محمدرضا هنرور و حسین عصمتی انتخاب اولیه آثار نهمین دوسالانه ملی نگارگری را انجام می دهند.

نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران كه آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران در بخش های نگارگری، گل و مرغ، تذهیب، تشعیر و طراحی سیاه قلم با موضوع آزاد برگزار می شود و هر هنرمند می تواند با ارسال حداكثر سه اثر در این دوسالانه شركت كند.

مجید ملانوروزی، محمد باقر آقامیری، مجید مهرگان، عباس جمال پور، محمدعلی رجبی، عبدالرحیم سیاهکارزاده، حسین ماچیانی، سلیمان سعیدآبادی و امیر طهماسبی اعضای شورای سیاستگذاری نهمین دوسالانه نگارگری ایران هستند.

هنرمندان نگارگر تا 14 مهرماه فرصت دارند در سایت دوسالانه به نشانی www.2salane.ir ثبت نام كنند و تصاویر آثارشان را ارسال كنند.

نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران به دبیری امیر طهماسبی از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همكاری انجمن نگارگری ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

همایش علمی، كارگاههای تخصصی و تقدیر از پیشكسوتان نگارگری برنامه های نهمین دوسالانه ملی نگارگری است.