به گزارش خبرگزاری برنا،در اطلاعیه این دفتر آمده است: با پوزش و عذرخواهی از طراحان گرافیك و با توجه به مشكلات موجود و نبود فرصت زمانی كافی برای هماهنگی با میهمانان و شركت كنندگان خارجی برای حضور در یازدهمین دوسالانه بین المللی پوستر ایران، برگزاری یازدهمین دوسالانه پوستر كه قرار بود دی ماه سال جاری برگزار شود، به زمان دیگری موكول خواهد شد.

در ادامه اطلاعیه دفتر هنرهای تجسمی آمده است: تعویق زمان برگزاری یازدهمین دوسالانه بین المللی پوستر ایران به منظور برگزاری بهتر و موثرتر دوسالانه و حضور جدی میهمانان و هنرمندان خارجی در این رویداد تصمیم گیری شده است و دوسالانه در نخستین فرصت مناسب با همكاری انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران برگزار خواهد شد كه زمان برگزاری آن متعاقبا اعلام می شود.

در این اطلاعیه آمده است: برگزاری دوسالانه ها به عنوان حرفه ای ترین رویدادهای تخصصی هنرهای تجسمی با حضور و مشاركت فعال هنرمندان و انجمن ها از برنامه های دفتر هنرهای تجسمی است و در این راستا مقدمات برگزاری یازدهمین دوسالانه بین المللی پوستر ایران با همكاری دفتر هنرهای تجسمی و انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران فراهم شد تا دوسالانه به صورت حرفه ای و با حضور فعال و مؤثر هنرمندان ایرانی و دیگر كشورها برگزار شود. همكاری و مشاركت انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران و مشاركت هنرمندان طراح گرافیك شایسته قدردانی است و امیدواریم در ادامه راه نیز با مشاركت انجمن و طراحان گرافیك یازدهمین دوسالانه به صورت حرفه ای در فرصت مناسب برگزار شود.

با توجه به تغییر زمان برگزاری یازدهمین دوسالانه بین المللی پوستر، مهلت ارسال آثار نیز تمدید خواهد شد و روند دریافت آثار از سوی دبیرخانه ادامه پیدا می كند. مهلت نهایی ارسال آثار به دبیرخانه یازدهمین دوسالانه بین المللی پوستر ایران نیز متعاقبا اعلام می شود.