به گزارش خبرگزاری برنا، در این کارگاه های آموزشی مادران راه های آموزش فرزند با استفاده از عروسک های مورد علاقه کودکان را می آموزند و فنونی هم چون کنترل استرس ، کاهش ترس و افزایش اعتماد به نفس کودک را می آموزند.

بر اساس این گزارش حس سرپرستی و مسئولیت مراقبت از عروسك ، ایجاد ارتباط احساسی و عاطفی با عروسك ، فعالیت های روانی عقلی و باروری ذهنی كودك درارتباط با عروسك ، افزایش اعتماد به نفس كودك به علت سرپرستی و مراقبت از عروسك ، رشد عواطف و گرایش های عاطفی كودك در ارتباط با عروسک ، افزایش قدرت تصمیم گیری و هدایت فكری کودک در تعامل رفتاری با عروسک ، از جمله محورهایی است که در این کارگاه آموزشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کارگاه آموزشی نقش عروسک در آموزش کودک روز های چهارشنبه میزبان مادران است و علاقمندان برای حضور در این برنامه می توانند روز چهارشنبه 30 مهر از ساعت 10 به نشانی شهرک ولیعصر(عج)- انتهای خیابان حیدری جنوبی- خیابان پژاند- بوستان لواسانی مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66207068 تماس بگیرند.