به گزارش خبرنگار برنا،موسسه خیریه تعالی  29 آبان ماه 1393 اقدام به برگزاری برنامه فرهنگی یک روزه ای شامل بازدید از موزه های ملک و ارتباطات ، ویژه دانش آموزان تحت پوشش خود نموده اند.

موسسه مردم نهاد تعالی در سال 1386 جشنواره فرهنگی ، مهارتی و تفریحی کودکان شاد نخلستان را برای تعدادی از کودکان و نوجوانان زلزله زده بم و نیز تعدادی از کودکان دو مرکز بهزیستی تهران برگزار کرد .
 
این گروه اولین گروهی بودند که از حمایتهای آموزشی و فرهنگی موسسه برخوردار شدند . از آن زمان تا کنون بیش از 1000 کودک و نوجوان نیازمند به گروه هدف موسسه اضافه شدند و از خدمات موسسه بهره مند شدند.