پشت بام برج آزادی به علت آبریزش و فرسودگی عایق بام دچار فرسودگی شده و نیازمند مرمت و بازسازی بود .
 
مرمت کارانی از میراث فرهنگی معرفی و تعدادی از همکاران این مجموعه از 19 آبان ماه 93 شروع به بازسازی این بخش از برج کردند که این قسمت به اتمام رسید.