به گزارش خبرگزاری برنا، طی حکمی از سوی علیرضا اسماعیلی سرپرست معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، میثم موسایی، بهنام کامرانی، لطفعلی عاقلی، حمیدرضا ششجوانی، علی حسین صمدی و رضا صمیم به عنوان اعضای کمیته علمی منصوب شدند.

همایش پژوهشی «اقتصاد هنر در ایران» با همکاری مشترک میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) اسفند ماه 93 در تهران و شیراز برگزار خواهد شد.