به گزارش سرویس فرهنگ وهنر برنا، این جشنواره با هدف بیان تصورات و ایده‌های معماران و شهرسازان از جایگاه مطلوب فضاهای مختلف معماری ایران اسلامی در سال 1404 و كمك به رسانیدن اندیشه، تفكر و تمدن اسلامی به جایگاهی متناسب ونیز دست یافتن به هویتی مستقل در هنر و معماری در انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند با ارائه آثار خود در دو بخش طراحی، معماری و مطالعات مكتوب(پایان‌نامه،كتب،مقالات) با موضوعات خانه(خانه‌های مسكونی، مجتمع‌های مسكونی و اقامتی) محله(مسجد، مدرسه، بازارچه، كتابخانه و خانه فرهنگ) شهر(معابر و میادین، بیمارستان، دانشگاه، فرهنگ‌سرا، پارك‌ها و فضای سبز، مجتمع تجاری وبازار) در این مسابقه شركت كنند.

جوایز این مسابقه در هر دو بخش طراحی و مطالعات نظری ارائه خواهد شد كه در بخش طراحی اثر اول 100میلیون ریال، اثر دوم50 میلیون ریال، اثر سوم 30 میلیون ریال و اثر چهارم 5 میلیون ریال و در بخش مطالعات نظری اثر اول 30 میلیون ریال اثر دوم20 میلیون ریال و اثر سوم 10 میلیون ریال است.

نمایشگاه آثار منتخب پایان اردیبهشت‌ماه سال 1390 برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند تا 10 اردیبهشت‌ماه سال 1390 آثار خود را به دبیرخانه مسابقه به آدرس: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، حوزه هنری، دفتر آرمان شهر، دبیر خانه مسابقه معماری و شهرسازی ایران 1404 كد پستی: 1599719513ارسال كنند وجهت كسب اطلاعات بیشتربه آدرس الكترونیك www.irac.irمراجعه كنند.