به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، هشتمین دو سالانه ملی نقاشی ایران در دو بخش مسابقه با موضوع نگاهی نو به مكتب هرات و بخش آزاد جهت معرفی جریان هنر معاصر ایران در چند سال اخیر برگزار می‌شود.

هشتمین دو سالانه ملی نقاشی ایران از سوی دفتر هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همكاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و مشاركت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی آذر ماه سال جاری در موسسه فرهنگی، هنری صبا و استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

این دوسالانه قصد دارد با هدف رویكرد به ارزش های بنیادین مكتب هرات، منظری معاصر را تجربه كند. بدیهی است این رویكرد از جنبه حكمی و عملی قابل بررسی و تحقیق است. از تمامی هنرمندان دعوت می شود با رجوع به این دوره درخشان هنر ایران تجربه ای نو و امروزی را درفضای تجسمی ارائه دهند.