به گزارش سرویس فرهنگ‌وهنر برنا، نخستین دوره‌ این رویداد ملی در عرصه تبلیغات، با ارائه بهترین تولیدات شركت‌های شاخص تبلیغاتی همراه با تیزرهای برگزیده تلویزیونی و سینمایی همزمان با هشتمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر به نمایش عموم در می‌آید.

دبیرخانه تصویر سال اعلام كرد، نخستین نشست شورای برگزاری رویداد ویژه‌ هشتمین جشن تصویر سال با عنوان "هنر تبلیغات" با حضور اكثریت قریب به اتفاق مدیران شركت‌های شاخص تبلیغاتی، دی‌ماه 1389در خانه هنرمندان ایران تشكیل شد.

شركت‌های تبلیغاتی مورد نظر، جهت حضور در این جلسه كه در حقیقت اعضای اصلی شورای برگزاری نخستین نمایشگاه و جشنواره فیلم "هنر تبلیغات" را پایه‌گذاری خواهند كرد، عبارت بودند از: اشاره، ایران نوین، تهران آگهی، تیراژه فیلم، داروگ، دید گرافیك، روزنه ارتباط، ری‌را، ریحان فیلم، سیته، شبكه آفتاب، كانون مات، مبلغان، موج نور، نور، نیماد، آموزشگاه ویژه و سازمان آگهی‌های همشهری.

نشست در ششم دی‌ماه 1389 در خانه هنرمندان ایران با حضور علی رشیدی (داروگ)، علیرضا مصطفی‌زاده (اشاره)، مجید دوخته‌چی‌زاده (مبلغان)، فیروز شافعی (دید گرافیك)، حسین خطیبی (نور)، تورج جمشاسب (روزنه ارتباط)، غلامحسین معتمدی (سازمان آگهی‌های همشهری) احمد تقوی (تیراژه فیلم)، رضا حداد(شبكه آفتاب)، امراله فرهادی (آموزشگاه ویژه) و كارشناسان روابط عمومی، زهرا حق شعار و احمد لطفی به‌همراه سیف‌اله صمدیان، دبیر هشتمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر تشكیل شد كه پس از بحث و تبادل نظر درباره چگونگی برگزاری نخستین نمایشگاه و جشنواره فیلم هنر تبلیغات، ضمن تاكید بر نیاز مبرم به ارتقای سطح كیفی و هنری آگهی‌های تبلیغاتی و با رویكرد ویژه به اهمیت و نقش تصویر و محتوای تصویری در آگهی‌های تبلیغاتی، حاضران به اتفاق آرا به نتایجی به شرح زیر رسیدند:

1- برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی "هنر تبلیغات" همزمان با هشتمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر در اسفندماه 1389، برای ارائه آثار برگزیده شركت‌های تبلیغاتی عضو شورای برگزاری در زمینه‌ آگهی‌های تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی و سینمایی.

2- برگزاری مسابقه و نمایشگاه سالانه در رشته‌های عكاسی تبلیغاتی، آگهی‌های تبلیغاتی و نیز جشنواره تیزرهای تلویزیونی و سینمایی از سال آینده، همزمان با نهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر، در اسفند ماه 1390 كه شورای برگزاری، تنظیم فراخوان و اعلام تركیب هیات داوران تخصصی را بر عهده خواهد داشت.