به گزارش سرویس فرهنگ‌وهنر برنا، دراین نمایشگاه 12 طراحی که شامل شش طراحی برروی بوم و شش طراحی با نور و چند کار حجم است، در معرض دید قرار می گیرد.


یکی ازموضوعاتی که مجید عباسی فراهانی درنقاشی هایش محورکارهایش قرار داده موتورسیکلت است. او موتورسیکلت را با تکنیک های مختلفی تجربه کرده است وتمام نقاشی های او درادامه هم شکل گرفته اند. موتورسیکلت با این که نماد سرعت و جوانی هستند، اما درنقاشی های او درحالت سکون کشیده شده اند و تمام عناصر حرکت دراین نقاشی ها حذف شده اند.

ازدید "پرویز کلانتری" مجید عباسی دراین نقاشی ها ایده جالبی را اجرا کرده است که مخاطب را به حیرت وا می دارد.

درطراحی های جدید مجید عباسی فراهانی که برروی بوم اجرا شده اند؛ موتورسیکلت حذف شده و موتورسوارها بر روی بوم هایی که با رنگ سفید رنگ گذاری شده اند، به تصویر کشیده شده اند. موتور سوارهایی که گویی ازوقایع پیدا و پنهان شهری پرهیاهو خبر می دهند.

درطراحی های با نور وی که از سوی این نقاش "جعبه نور" نام گرفته اند و تاکنون شاهد چنین تجربه ای در طراحی نبوده ایم، شاهد تکامل وی از نقاشی به طراحی و طرحی با نور در فضای خالی هستیم. پیکره های از موتورسوران و میمون ها که درهیبت موجوادتی قدرتمند با خطوط روشن نور درفضای خالی ظاهر شده اند.

وی می گوید: با توجه به رشد تکنولوژی باید درطراحی و نقاشی نیزبه زبان و بیان جدیدتری رسید و دلیلی وجود ندارد تا ازنوآوری‌های تکنولوژی درنقاشی و طراحی استفاده نکنیم. به همین دلیل درطراحی های جدیدم ازنوراستفاده کردم وبا این طراحی ها قصد دارم هنرم را امروزی و کاربردی ترکنم تا سهمی درآشتی مردم با هنرداشته باشم.

مجید عباسی فراهانی متولد 1358 تهران است. او طراحی را از 14 سالگی و نقاشی را ازسال 1380 شروع کرده است و تجربه های متعددی را درطراحی و نقاشی پشت سر گذاشته است و تاکنون پنج نمایشگاه انفرادی درایران و ایتالیا برگزارکرده و در نمایشگاه گروهی متعددی نیز شرکت کرده است. آخرین نمایشگاه گروهی که وی درآن حضور داشته، نمایشگاه نقاشی "جوانان پیشرو" در گالری پردیس سینما ملت بود.

نمایشگاه گناه یکم تا 11 بهمن ماه درگالری سین برپاست. این گالری پنجشنبه ها تعطیل است.

گالری سین درشهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، خیابان دوازدهم پلاک 16 واقع شده است.