به گزارش سرویس فرهنگ‌وهنر برنا، جواد بختیاری داور رشته خوشنویسی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: برگزاری جشنواره‌ها و هر اتفاق دیگری كه به تعامل میان مخاطب و هنرمند بینجامد اتفاقی مبارك و شایسته است كه به عنوان نقطه تلاقی هنرمند و مخاطب و ایجاد این ارتباط دوسویه قابل تقدیر است.

وی افزود: اهمیت برگزاری جشنواره‌ها تا حدی است كه اگر بگوییم باید هفته‌ای یك جشنواره در كشور برگزار شود اغراق نكرده‌ایم، اما باید دقت داشت كه جشنواره ها از ماهیت اصلی خود خارج نشوند و در مسیر درستی پیش بروند.

بختیاری ادامه داد: در جامعه ما كه بخش دولتی بخش كمی از آثار هنری را خریداری می‌كند و بخش خصوصی هم از اهمیت این موضوع غافل است، جشنواره‌ها همواره در مسیر پیشرفت هنر تاثیرگذار بوده‌اند و باید تدابیری اندیشیده شود تا از همین طریق رابطه میان مخاطب و هنرمند پر رنگ‌تر شود.

داور بخش خوشنویسی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجرگفت: هنوز فرهنگ جشنواره‌ای كاركردن در جامعه هنری ایران معنی پیدا نكرده است، به همین دلیل  بخش وسیعی از آثاری كه به جشنواره‌ها ارسال می‌شود در حد متوسط است و با نگاه‌های تخصصی فاصله دارد.

وی افزود: هنرمند و جامعه هنری باید جشنواره را اتفاقی هنری و تنها فرصت برای بروز و ظهور آثار خود بدانند، و با تمام وجود روی آثار ارسالی به جشنواره كار كنند و با این تدابیر، باید تفكر و نگاه جشنواره‌ای را در ایران تغییر داد.

بختیاری گفت: طی سال‌های برگزاری جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، شاهد پیشرفت آثار ارسالی به جشنواره بوده‌ام و این جشنواره توانسته به ارتقای سطح هنر در سراسر كشور بینجامد، اما باید بخش جوایز جشنواره به گونه‌ای باشد كه جذابیت بیشتری برای هنرمند ایجاد كند.

وی در پایان افزود: قرائت بیانیه هیأت داوران نباید بخش  پایانی جشنواره باشد، بلكه باید پایان هر دوره از جشنواره منتقدان گرد هم آمده و به آسیب شناسی جشنواره بپردازند و شرایط را برای برگزاری بهتر در دوره‌ ‌های بعد بررسی كنند.