به گزارش سرویس فرهنگ‌وهنر برنا، هیأت مدیره جدید انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران در نامه‌ای به محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی، پنج نفر از هنرمندان را برای شورای سیاستگذاری ششمین دوسالانه مجسمه سازی معرفی کرد. 

در نامه هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران آمده که پیرو مذاکرات در جلسات گذشته درباره مشارکت این انجمن به منظور برگزاری ششمین دو سالانه مجسمه سازی تهران با توجه به توافقات فی مابین در مورد نحوه مشارکت و محل برپایی دوسالانه اعضای جدید شورای سیاستگذاری معرفی می‌شود.

هیات مدیره انجمن، ملک دادیار گروسیان،  نادر قشقایی،  سهند حسامیان،  منصور آذری و سارا روحی صفت را به عنوان اعضای جدید شورای سیاستگذاری معرفی کرده است. 

مرکز هنرهای تجسمی به منظور برگزاری ششمین دوسالانه مجسمه سازی از سال گذشته جلسات و مذاکراتی را با هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران برگزار کرد و هنرمندان از سوی انجمن برای شورای سیاستگذاری دوسالانه معرفی شدند. شورای سیاستگذاری چند جلسه نیز برگزار کرد و دبیر دو سالانه نیز تعیین شد. 

با انتخابات انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران و انتخاب هیات مدیره جدید مذاکرات و جلساتی نیز با نمایندگان آنها برگزار شد که هیات مدیره جدید نیز برای مشارکت در برگزاری دوسالانه اعلام آمادگی کرد. 

این روند تاخیرهایی را در برگزاری دوسالانه ششم ایجاد کرد اما امید است با معرفی اعضای جدید شورای سیاستگذاری از سوی انجمن  هنرمندان مجسمه ساز ایران برنامه ریزی و روند برگزاری دو سالانه به طور منظم ادامه پیدا کند.