آرمان آرین نویسنده داستان‌های تخیلی و اسطوره‌ای به خبرنگار هنرهای تجسمی برنا گفت: جای خلاقیت گروه سازنده بازی در بازی‌نامه محفوظ است و این طور نیست که به واسطه یک استبداد بخواهیم متنی بدون تغییر اجرا شود اما نکته این است که روایت یکپارچه‌ای از سوی نویسنده وجود دارد که بهتر است در گروه سازنده بازی نیز رعایت شود.

وی همچنین در مورد نقدی که بر خشونت بازی گرشاسپ وجود دارد، عنوان کرد: 50 درصد این خشونت در بازی‌نامه وجود دارد چون گرشاسپ یک جنگجو است که تمام قصه‌های زندگی او در مبارزه با دشمنان سرزمین و خانواده‌اش گذشته است.

آرین تصریح کرد: این خشونت در ذات گرشاسپ است اما در بازی کاملا جنبه دفاعی مشخص است چراکه در بازی به خانواده گرشاسپ حمله می‌شود؛ خاندان آنها کشته و گرز آنها توسط دیوها ربوده می‌شود و او می‌رود تا گرز را پس بگیرد.