به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، مهدی عظیمی میرآبادی سرپرست اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی کشور گفت: اگر این جشنواره از یک سیاست گذاری درست و مداومی برخوردار باشد، بی‌شک می‌تواند تاثیرات زیادی بر روی فیلمسازان داشته باشد، به گونه‌ای که آن‌ها را به سمت و سویی که خواسته دست اندرکاران جشنواره و مدیران سینمایی است، سوق دهد.

وی افزود: اما اگر هر جشنواره، اهداف و سیاست‌هایش نسبت به دوره‌های قبل و حتی ماقبل متفاوت باشد، مسلما از این جشنواره نمی‌توان جهت‌گیری و هدف دهی خاصی را انتظار داشت تا بتواند سیاستگذاری قدرتمندی در تولیدات سال آینده کشور داشته   باشد.

عظیمی میرآبادی اضافه کرد: به اعتقاد من اگر سیاست گذاری‌ها درجشنواره فیلم فجر به درستی انجام بگیرد، هیات انتخاب به صورت کارشناسی انتخاب شود و هیات داوری جشنواره نیز بر مبنای اهداف از پیش تعیین شده انتخاب شوند، حتما چنین روشی می‌تواند در سینمای کشور مفید واقع شود.

سرپرست اداره کل نظارت وارزشیابی سازمان سینمایی کشور در پاسخ به این سوال که آیا جشنواره فیلم فجر توانسته در ترسیم افق‌های نو در سینمای ایران موثر باشد، با رد این موضوع تصریح کرد: متاسفانه این‌گونه نبوده است، چرا که هر سال ما شاهد یک دبیر جشنواره جدید، هر سال شاهد یک شورای سیاستگذاری جدید و هر سال شاهد یک هدف گذاری متفاوتی بودیم که بعضا هر کدام شان با دوره‌‌های قبل نه تنها متفاوت بلکه مغایر بوده است.

وی با بیان این‌که در برخی از دوره‌ها ما شاهد سیاست‌های ضد ارزشی در جشنواره فیلم فجر بودیم، اظهار داشت: ما دراین سی سال از برگزاری جشنواره فیلم فجر نتوانستیم در سیاستگذاری‌های سینمای کشور و درجهت دهی سینماگران موثر باشیم. دلیلش هم این بوده که همواره سیاستگذاری‌های جشنواره متغیر بوده است و تا زمانی که این تغییرات و مغایرت‌ها وجود داشته باشد، این جشنواره نمی‌تواند تاثیرآن‌چنانی در سینمای ایران داشته باشد، به عبارت دیگر جشنواره فیلم فجر فقط در حد یک جشن برای آثاری که در طول سال ساخته شده، عمل کرده است.

این مسوول سینمایی یادآور شد: متاسفانه برخی دوره‌ها جشنواره فیلم فجر فقط معرف بهترین فیلم‌های سال از نظر هیات داوران بوده و به نوعی جشن برگزیده‌ها بوده نه یک جشنواره سیاستمند و سیاستگذار که بتواند جریان سینمای ایران را تغییر دهد، بنابراین به نظر من با تغییر سیاست‌ها و با تغییر برگزارکنندگان جشنواره نمی‌توان جریان سازی کرد.

سرپرست اداره کل نظارت وارزشیابی سازمان سینمایی کشور در مورد همزمانی جشنواره فیلم فجر با برخی از استان‌های کشور گفت: طبیعی است که گستره برگزاری جشنواره فیلم فجر در معرفی هر چه بیشتر محصولات موثر خواهد بود. اگرجشنواره فیلم فجر صرفا در تهران برگزار شود، معلوم است فقط کسانی که در تهران حضور دارند می‌توانند از این جشنواره استفاده کنند اما هنگامی که در استان‌ها هم برگزارشود، به صورت منطقی افراد بیشتری از مردم می توانند از آثار این جشنواره بهره‌مند شوند، اما اگراین مورد را وارد حوزه داوری کنیم به نظر من منطق جدی نخواهد داشت.


عظیمی میرآبادی در مورد اکران برخی از فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم فجر به صورت دیجیتالی، گفت: قضیه اکران دیجیتالی در دو ساحت قابل طرح است، اول در ساحت محتوا و کیفیت فنی و هنری و دیگری در شیوه عرضه؛ در مورد محتوا به نظر من تفاوتی بین فیلم 35 میلیمتری با دیجیتال در خود فیلم وجود ندارد و هیچ نقشی در کیفیت اثر نخواهد داشت، بلکه ممکن است هزینه‌هایی را کم یا زیاد کند. آنچه که در فیلم اهمیت دارد قصه، پرداخت و ساخت هنرمندانه است که باید با مخاطب ارتباط پیدا کند. اگراین موارد را هر فیلمی دارا باشد، هیچ تفاوتی نمی‌کند که 35 میلیمتری ساخته شود یا دیجیتال اما در مورد عرضه من فعلا بحثی را مطرح نمی‌کنم؛ چرا که ضرورتی در این زمینه نمی‌بینم.