به گزارش خبرنگار سینمایی برنا، در جلسه هیئت بازگشایی خانه سینما حاضران به توافقاتی درزمینه نحوه بازگشایی خانه سینما رسیدند.

براساس این گزارش، هیئت بازگشایی وظیفه دارد تا مقدمات برگزاری مجمع عمومی خانه سینما را فراهم کند و سپس صنوف قانونی خانه سینما هیئت‌مدیره را انتخاب کنند.

در این هیئت، پنج سینماگر و دو نفر از مسئولان حضور دارند؛ ضمن اینکه محسن علی‌اکبری، سخنگوی این هیئت است و طبق دستور رئیس سازمان سینمایی به مهدی عظیمی میرآبادی، معاون امور فعالیت‌ها و رئیس هیئت بازگشایی خانه سینما، این هیئت دو ماه زمان خواهد داشت تا مقدمات اجرایی بازگشایی خانه سینما را فراهم کند.

پیش از این، هیئتی هفت‌نفره شامل فرهاد توحیدی، ابراهیم مختاری، جمال خندان کوچکی، عباس بابویهی، جمال شورجه، ابوالقاسم طالبی و مسعود جعفری‌جوزانی اساسنامه خانه سینما را بازنویسی کردند.

مهدی عظیمی میرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی برنا گفت: فعالیت‌های مربوط به بازگشایی خانه سینما با روند خوبی پیش می‌رود و طبق گفته جواد شمقدری، خانه سینما تا دو ماه آینده بازگشایی می‌شود.