میرزاخانی دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم كوتاه تهران گفت: افق نو در سی امین دوره از برگزاری جشنواره به مناسبت موفقیت هایی كه فیلمسازان و هنرمندان عرصه فیلم كوتاه كه روزی فیلمسازی را از انجمن آغاز كرده اند و امروز در عرصه های ملی و بین المللی موجب افتخار سینمای كوتاه و سینمای ملی هستند تدارك دیده شد كه 5 فیلم برگزیده در سی و یكمین جشنواره بین المللی فیلم فجر افق نوی این دوره از جشنواره را تشكیل می دهند. هاشم میرزاخانی از تقدیر از هنرمندان بخش افق نو در مراسم اختتامیه جشنواره خبر داد و افزود: آقایان هادی مقدم دوست، احسان عبدی پور، پناه برخدارضایی، هومن بهمنش و مهدی جعفری همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره در تالار وحدت مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. روابط عمومی جشنواره اعلام كرد: سالن شماره سه پردیس ملت از ساعت18:30 تا 20 هر شب در ایام برگزاری جشنواره میزبان فیلمهای تنهای تنهای تنها ساخته آقای احسان عبدی پور، سر به مهر ساخته آقای هادی مقدم دوست، دهلیز به مدیریت فیلمبرداری اقای مهدی جعفری، گهواره ای برای مادر ساخته آقای پناه برخدا رضایی و دربند به مدیریت تصویربرداری آقای هومن بهمنش خواهد بود. سی امین جشنواره بین المللی فیلم كوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران و به دبیری هاشم میرزاخانی از 22 تا 28 مهرماه در تهران – پردیس سینمایی ملت برگزار می شود