به گزارش خبرنگار سینمایی برنا،علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ موسسه سینمای مقاومت که توسط جواد شمقدری و جمعی از مدیران سابق سازمان سینمایی راه اندازی شده بود را لغو مجوز کرده است.

جنتی درباره لغو مجوز این موسسه گفته است: در اساسنامه این موسسه آمده که وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی عضو هیأت امنای و رئیس هیأت امنا است و حضور نماینده دفتر رهبری، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء اساسنامه است بنابراین چنین اساسنامه‌ای باید توسط فرد یا دستگاهی آن را تصویب کند که یک مقام فرادستی باشد مثلا باید مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیات دولت باید آن را تصویب کند. 

وی افزود: هر فردی آزاد است چنین اساسنامه‌ای بنویسد و حتی آن را ثبت کند اما تصویب آن شرایطی دارد همچنین وظایف و اختیاراتی که برای این موسسه درنظر گرفته شده بود در حیطه وظایف یک موسسه سینمایی نیست لذا دستور دادیم که مجوز این موسسه لغو شود. 

این درحالیست که جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی به خبرنگار سینمایی برنا در مورد لغو امتیاز موسسه سینمایی‌اش با نام مقاومت و انقلاب اسلامی  توسط وزیر فرهنگ و ارشاد گفته بود: تنها مراجع قضایی حق لغو امتیاز موسسات را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه در جریان جزئیات لغو مجوز موسسه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی نیست، افزود: مهدی عظیمی میرآبادی در جریان جزئیات لغو این مجوز است ضمن این‌که در صحبت هایی که با او داشتم گفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر قانونی چنین اختیاری ندارد. 
 
شمقدری از توضیحات بیشتر در مورد این موضوع پرهیز  و این موضوع را به‌روزهای آتی منوط کرد.  

مدتی پیش در خبرها آمده بود که موسسه سینمایی مقاومت و انقلاب اسلامی که توسط جواد شمقدری در واپسین روزهای حضور او  در سازمان سینمایی ثبت شد به دلیل طی نکردن مراحل قانونی لغو امتیاز شد.