به گزارش خبرگزاری برنا،همکاران گرامی ،سینمای ایران چهار سال دشوار و پر از سوءتفاهم را پشت سر گذاشته است.

دورانی که آکنده از سوء تدبیر مدیریت دولتی سینما بود. مواجهه با بزرگترین سوء تدبیر مدیریت‌های دولتی سینمایی در طول سال‌های پس از انقلاب، یعنی اعلام تعطیلی خانه سینما با پایمردی جمع کثیری از خانوادة بزرگ سینمای کشورمان و خانه سینما ممکن شد.
 
اینک که خانه سینما با معاضدت مسئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید فعالیت مجدد خود را از سرگرفته است.

عمل به توصیه مؤکد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/7/92 مبنی بر برگزاری مجامع عمومی اصناف تا پایان آذر ماه سال‌جاری یقیناً نشانگر بلوغ و پویایی صنفی خواهد بود.
 
بنا بر این ازکلیه همکاران، چه آنان‌که درطول دوسال اخیر ذره ای ازخانه خودفاصله نگرفته و درحراست ازآن از چیزی فرو گذار نکردند و چه آنان‌که به هردلیل اعم از داشتن شبهه غیرقانونی بودن فعالیت صنف خود و یا برخی تسویه حساب‌های شخصی و یا بی انگیزگی رویه دوری از خانه سینما را پیش گرفتند درخواست می‌کنیم فصل جدید تعاملات صنف با دولت را بیش ازپیش درنظر گرفته و برای ایجاد همدلی هرچه بیشتر در مجامع عمومی اصناف خود حضور فعالانه داشته باشند.
 
پر واضح است نتایج برگزاری مجامع عمومی که بایستی دریک دوره فشرده برپا شود، وقتی برپایه حضور اکثریت اعضای هرصنف باشد و البته بسیار موثر در سرنوشت فعالیت‌های هرصنف و به تبع آن خانه سینما است؛ لیکن آنچه مطلوب آحاد سینماگران است دست یابی به آرامشی است که مدت‌ها از سینمای ایران سلب شده و درحال حاضر زمینه برقراری آن تا حدی ایجادشده است، پس برهمه خانواده سینمای کشورمان فرض است درایجاد وفاق و همدلی بیشترتلاش کنند.