به گزارش خبرگزاری برنا،موفقیت هر گروه سینمایی ایرانی در هر نقطه از جهان در اصل اضافه کردن برگی دیگر درکارنامه پرافتخار سینمای ایران عزیز ماست.

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران دریافت جایزه وی‍ژه «بازیگران نوظهور» از جشنواره بین المللی فیلم رُم را به گروه بازیگران فیلم سینمایی «‌ گَس» ‌ تبریک عرض
می‌نماید.