نیکی کریمی کارگردان فیلم سینمایی "سوت پایان" درباره فیلم‌سازان زن در ایران و جهان به خبرنگار سینمایی برنا گفت: تعداد فیلم‌سازان زن در تمام دنیا محدود است. ما به عنوان فیلم‌سازان زن، آن‌طور که باید حمایت نمی‌شویم و قطعاً یک فیلم‌ساز مرد راحت‌تر می‌تواند فیلمش را پیش برد.

وی افزود: تنها عشق و علاقه به کار است که سبب می‌شود من به فیلم ساختن روی بیاورم.

کارگردان فیلم سینمایی "سوت پایان" درباره اینکه این فیلم در بخش نوعی نگاه قرار گرفته است، اظهار کرد: این فیلم به درخواست خودم در این بخش قرار گرفته است و برای اینکه روند آرامی داشته باشد، ترجیح دادم در بخش غیررقابتی قرار گیرد که مورد قضاوت واقع نشود.

کریمی درباره ارتباط مخاطب عام با فیلم سینمایی "سوت پایان" بیان کرد: مخاطب عام حتماً با این فیلم ارتباط برقرار می‌کند، چون سوژه فیلم برگرفته از شرایط امروز جامعه است و می‌تواند مخاطب را به سینما جذب کند و تأثیر مثبتی بر تماشاگر بگذارد.