جهانگیر کوثری تهیه کننده فیلم سینمایی سوت پایان درباره تعداد زیاد فیلم های حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران به خبرنگار سینمایی برنا گفت: تعداد زیاد فیلم در بخش مسابقه از یک سو حرکتی مثبت است و در عین حال به نوعی نمایش و ژست جشنواره نیز محسوب می شود.

وی ادامه داد: با تغییر مدیریت به ویژه در سینما یک مانور قدرتی در حجم و کیفیت کارها ایجاد می شود و در 28 دوره ای که از جشنواره سپری شده مدیران مختلفی هدایت جشنواره را بر عهده داشته اند که هر کدام بنا بر خواسته ها و اهداف خودشان سعی در ایجاد تغییر کرده اند. در بعضی مواقع با افزایش تعداد فیلم و در زمانی دیگر با دعوت از کارگردانان به نام حتی اگر فیلم های ضعیفی ساخته باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی گلوگاه با بیان اینکه امسال تعداد زیادی فیلم ساز خواستار حضور در جشنواره فیلم فجر بوده اند اظهار کرد: در جشنواره امسال نیز برای اینکه بتوانند همه فیلم سازان را به نوعی راضی نگه دارند به افزایش تعداد فیلم روی آورده اند که در نوع خودش یک ژست و مانور سیاسی نیز محسوب می شود.

کوثری درباره ارتباط مخاطب با فیلم سینمایی "سوت پایان" یادآور شد: این فیلم نسبت به فیلم اول خانم کریمی که من تهیه کرده بودم به دلیل اینکه سوژه به روزی را مطرح می کند می تواند با مخاطب عام ارتباط برقرار کند. این فیلم به نوعی دغدغه عمومی مردم نیز شده است و کارگردان توانسته با ساختاری قوی داستان فیلم را روایت کند.

وی در پایان درباره استقبال سینماداران برای اکران این فیلم گفت: فیلم این موقعیت را دارد که بتواند اکران عمومی خوبی را در سینماهای بیشتری داشته باشد، فکر می کنم سینماداران نیز از آن استقبال کنند.