امیرحسین علم‌الهدی مدیر پردیس‌های سینمایی و کارشناس اقتصادی سینما درباره وضعیت قیمت بلیت سینما پس از هدفمندی یارانه‌‌ها به خبرنگار سینمایی برنا گفت:‌ اگر دولت راهکاری مشخص برای کاهش هزینه‌های تولید و سینماداری ارایه نکند، اولین اقدام در راستای تامین هزینه‌ها افزایش قیمت بلیت خواهد بود، با افزایش قیمت بلیت به پایان عمر 110 ساله این صنعت نزدیک می‌‌‌شویم و باید شاهد مرگ تدریجی سینما باشیم.

مدیر پردیس‌های سینمایی با بیان اینکه دولت اعلام کرده برای صنایع و کشاورزی بسته‌های حمایتی در نظر گرفته، اظهار کرد: باید بدانیم بسته‌های حمایتی در صنعت سینما که حوزه گرانی است چگونه تعریف می‌شود، سینماداری تنها با ارایه یارانه کاری از پیش نمی‌برد بلکه برداشتن مجموعه قوانینی که مانع تولید، پخش و سینماداری خوب می‌شود به ادامه حیات سینما کمک خواهد کرد.

علم‌الهدی با اشاره به اینکه همه اتفاقات باید منجر به جذب تماشاگر شود، خاطرنشان کرد: قطعا با افزایش هزینه‌ها رفتن به سینما از سبد خانواده‌ها حذف خواهد شد و نمایش خانگی به مرور جایگزین سینما می‌شود در حالی که دولت باید فضای رقابت را با اکران فیلم خارجی ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی سینما حفظ حریم سینما را ضروری دانست و عنوان کرد: سینما نباید به سمت تولیدات تلویزیونی و ویدئویی برود، دولت باید در تولیدات فاخر جدی‌تر عمل کند تا تولیدکنندگان دست به ساخت هر اثری نزنند، سینما مکان فعالیت حرفه‌ای‌ها است که می‌توانند در سه بخش تولید، توزیع و نمایش سینما را سامان دهند.