گویا این ممنوعیت کاری چهره ها قرار نیست که دست از سر سینما و تلویزیون بردارد با اینکه علی دارابی با صراحت گفته است که ما هنرمند ممنوع التصویر نداریم. ما هم می خواهیم گریزی بزنیم به پرونده های ممنوعیت کاری هنرمندان. این بار در دور ممنوعیت ها به فاطمه معتمد آریا می رسیم.

در یکی از فیلم های انتخاباتی یکی از کاندیداها در سال 88 حضور پیدا می کند. همین بهانه ای می شود که او را از تلویزیون کنار بگذارند. «آشپزباشی» آخرین شانس او برای جلوی دوربین رفتن بود.

حتی این ممنوعیت تا جایی رسید که اسم «آشپزباشی» را از لیست سریال هایی که قرعه بازپخشی به نامشان خورده بود، خط زدند و پای این سریال به واسطه ممنوعیت فاطمه معتمد آریا حتی به شبکه آی فیلم هم نرسد تا معنی ممنوع التصویری در حق وی کاملا ادا شود.

باز هم ما مانده ایم و این جمله وامانده:«ما هنرمند ممنوع التصویر نداریم!»