به گزارش خبرگزاری برنا،دراین نشست محمد مهدی عسگرپور (مدیر عامل) از قبول زحمت هیات داروان برای امر داوری تشکر کرد. وی هدف خانه سینما را در برگزاری این جایزه توجه به فرهنگ و ادبیات مکتوب سینمایی دانست.
در ادامه امیر اثباتی (رئیس هیات داوران) به شرح چگونگی داوری ، گردش کتابها و ضرورت توجه به موضوع کتاب و کیفیت محتوی کتاب پرداخت.
همچنین هیات داوران اصلاحاتی بر شیوه ارزشیابی کتابها و شیوه پیشین ارزیابی و داوری کتابها،‌ به انجام رسانند.
یادآوری میشود ناشران، مولفان و مترجمان تا 31 اردیبهشت ماه مهلت دارند تا به تکمیل نمودن برگ شرکت و ارسال 3 نسخه کتاب به کتابخانه خانه سینما مراجعه کنند.