به گزارش سرویس سینما و تاتر خبرگزاری برنا،به منظور حفظ جایگاه اعضای انجمن طراحان فیلم سینمای ایران؛ و حراست از امنیت شغلی آنها در روز یکشنبه 28/2/1393جلسه فی مابین شورای مرکزی انجمن مدیران تولید سینما و شورای مرکزی انجمن طراحان فیلم سینمای ایران برگزار گردید .
در این جلسه توافق شد مدیران تولید سینما ؛هنگام تولید فیلم سینمایی فقط با اعضای رسمی صنف طراحان فیلم سینمای ایران که دارای شناسنامه معتبر صنفی هستند قرار داد همکاری منعقد نمایند . همچنین مقرر گردید طراحان فیلم موظف به انعقاد قرارد همکاری با مدیران تولید انجمن مدیران تولید سینمای ایران می باشند .
اعضای شرکت کننده در این جلسه عبارتنند از :
شورای مرکزی انجمن مدیران تولید آقایان یونس صباحی– سید علی قائم مقامی – محمد رضا منصوری– متولی – پیمان جعفری
اعضاء انجمن طراحان فیلم سینمای ایران سرکار خانم پروین صفری - آقایان غلامرضا بابایی نامی – بهزاد آدینه زاده – مجید لیلاجی– محمد هادی قمیشی .