به گزارش خبرگزاری برنا،فیلمبردارى"یادگارى"اولین فیلم بلند نیما طباطبایى در مهر شهر كرج،فیلمبردارى آن به مدیریت حسن قلى زاده در تهران و شهررى ادامه دارد.

بى تا فرهى به همراهعلى دهكردى،افسانه پاكرو،صادق توكلى،ارسطو خوش رزم،لیدا عباسى،مهرى آل آقا و هنرمند خردسال مهزیار مرادى در" یادگارى"به تهیه كنندگى میرولى اله مدنى به ایفاى نقش مى پردازند.
 
مدیرتولید"یادگارى"آرش فراقى زاده است و فیلمنامه آن توسط خسرو نقیبى به نگارش درآمده است.

داستان"یادگارى"درباره بروز یك حادثه پس از ازدواج سپیده و رامین است كه شرایط تازه اى را در زندگى پدر و مادر رامین(دكتر بكتاش و سیمین)ایجاد مى كند.
نیما طباطبایى پیش از این به عنوان دستیار و برنامه ریز با حمید لبخنده،سیامك شایقى،ضیاء الدین درى،احمد امینى،سپیده فارسى،مهدى كرم پور،مسعود نوابى،اسماعیل فلاح پور و بهرام كاظمى همكارى داشته است.فرزاد مؤتمن مشاور نیما طباطبایى در این فیلم است.
 
فیلمبردارى"یادگارى"روز 16 خرداد در مهرشهر كرج آغاز شده بود.