به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، بخش نگاه ویژه شامل ورزش و جامعه، ورزش و آموزش، ورزش و معنویت و ورزش و همبستگی ملل برگزار می‌شود که بخش ورزش و جامعه شامل آن دسته از آثاری است كه به ارزش‌های فردی و اجتماعی ورزش و تأثیرات و نقش ورزش در جامعه اشاره دارد.

در بخش ورزش و آموزش نیز فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی با تأكید بر جنبه‌های آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی ورزش و نیز معرفی ورزش به عنوان ابزاری برای شكل‌دهی و محتوا بخشیدن به جامعه مورد قضاوت و داوری قرار خواهد گرفت. همچنین در بخش ورزش و معنویت نیز آثاری كه در كنار پرداختن به مسائل و رویكردهای ورزشی به معنویت در گستره ورزش توجه داشته‌اند، به رقابت می‌پردازند.

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی و تلویزیونی 16 دی‌ماه سال جاری و با شركت 48 اثر خارجی از 20 كشور منطقه جنوب غرب آسیا و 126 اثر داخلی در تهران برگزار خواهد شد.