حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهوری دولت اعتدال و امید، امرزو جمعه مصادف با بیست و هفتمین روز ماه مبارک در ضیافت افطاری که با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد، تصریح کرد:

در آغاز بسیار خوشحالم که بعد از حدود شش ماه دوباره فرصتی پیش آمد تا در خدمت اصحاب فرهنگ و هنر، آن هم در بیست و هفتم ماه مبارک که به قولی ممکن است روز قدر باشد، باشم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه قبل از هر چیز از ملت بزرگ ایران به خاطر حضور شکوهمند خود در روز قدس تشکر کنم، گفت: درد و رنج فراوانی برای ملتی مظلوم، آواره شدن از وطن رقم زده شده است. مردمی که کمترین امکانات مادی و بزرگترین امکانات معنوی را برخوردارند.

وی در ادامه اظهار داشت: آنچه حادثه غزه به ما می آموزد آن است که همه باید متحد شویم. دنیای اسلام مردم ایران همه دست به دست هم دهیم اگر میخواهیم به آرزوهایمان برسیم.

آرزوهای همه مسلمانان همسایگان آرزوهای مردم ایران است. رئیس جمهوری همچنین عنوان کرد: خرسندم که هیچ وقت ملت ما را به عنوان کشور نفی کسی نشناخته است و نه بعنوان کسی که کنار دو هزار کیلومتر ساحل جنوب قرار دارد و نه بعنوان کسی که سازنده سلاح های هسته ای است.

دکتر روحانی افزود: ایران را بعنوان کشور تمدن، فرهنگ، علم، بوعلی سینا و سعدی و .... شناخته اند.

وی اظهار کرد: افتخار برای ماست و ما میخواهیم اصحاب فرهنگ ما این پرچم افتخار را همواره دراهتزاز داشته و همه جهان ما را به عنوان ملت فرهنگ درست بشناسند تا بتوانیم گرد و غبار ناروایی را که بر چهره ملت ایران پاشیده اند بزداییم.

رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه ملت ایران همواره ضد خشونت و افراط بوده اند، گفت: اگر هم گروه کوچکی راه دیگری را می پیمایند، شما فرهنگ دوستان با بهترین ادبیات با ساختن بهترین تئاترها فیلمها تابلوها و .... به همه دنیا برسانید و بگویید این ملت، ملت صلح و دوستی بوده است.

وی در ادمه تصریح کرد: با یک تیتر سخنانم را ادامه می دهم. خیلی وقت ها قدرت از یک سو و فرهنگ از سوی دیگر برای تصاحب جامعه رقابت می کنند. در واقع هر کدام به نوبه خود می خواهند که دلها را در اختیار داشته باشند.

وی همچنین افزود دولت می خواهد کاری کند که مشت قدرت به خوبی در جامعه لمس شود و هنر هم به نوبه خود می خواهد قدرت را در اختیار داشته باشد، این اشکال مسئله بوده و دعوای صاحبان هنر و قدرت است.

رییس دولت یازدهم با تاکید بر اینکه یک راه حل داریم تاکید کرد: نه صاحبان قدرت خود را بالای سر جامعه و قیم جامعه بدانند و نه اصحاب فرهنگ و هنر خود را بالاتر از جامعه، تنها تاثیرگذار در جامعه ببینند.

دکتر روحانی بیان کرد: بیایید هر دو پشت سر جامعه باشیم همه با زبان و عمل به ملت بزرگمان بگوییم صاحبان قدرت و فرهنگ و هنر هر دو خادمان شما هستند.

وی در پایان گفت: امیدواریم دست در دست هم به یکدیگر کمک کرده و همه از این راه دشوار با اراده قوی و محکم عبور کنیم.

در شروع این برنامه تهمینه میلانی، حبیب صادقی عضو پیوسته فرهنگستان هنر، فرهاد آییش، فاضل نظری، حمیدرضا نوربخش و مصطفی رستگاری به نمایندگی از جامعه هنری کشور با رییس جمهوری درد و دل کرده و به بیان نظرات خود پرداختند.

از آن جمله میبتوان به درخواست تهمینه میلانی از رییس جمهوری اشاره کرد که گفت: یکی از سیاست های دولت این باشد که ارتباط سالم میان مردم و هنر و سینما که در دو دولت قبل تضعیف و یا حتی قطع شده بود برقرار کرده و با کارشناسی دقیق از سوی دولت کاری شود تا سینمای ایران هم‌طراز با سینمای آمریکا، کره و ترکیه قرار بگیرد.
 
وی همچنین از رییس جمهوری خواست که در نقاط مختلف کشور هزار سینما احداث شود . همچنین دکتر حمیرضا نوربخش از رییس جمهوری خواست تا طبق صحبتی که دکتر روحانی در جریان تبلیغاتی از هنرمندان نام بردند، کاری کنند که صدای استاد شجریان دوباره در ایران طنین انداز شود.