به گزارش خبرگزاری برنا،فیلم‌های«دو راهی » به تهیه‌کنندگی ، كارگردانی و نویسندگی سید حسین شهابی ، «ترامبولین » به نویسندگی امیر عربی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی رحمانی، «رسوایی 2 » به نویسندگی ، تهیه كنندگی وكارگردانی مسعود ده نمكی ،«یتیم خانه ایران» به نویسندگی و کارگردانی ابوالقاسم طالبی و تهیه‌کنندگی بنیاد فرهنگی روایت و« و» به نویسندگی حبیب كاوش و محمد بكایی و تهیه كنندگی و كار گردانی حبیب كاوش ، موافقت شورای صدور پروانه‌ی فیلمسازی را برای ‌ساخت دریافت کردند.