رضا سعیدی‌‌پور مدیر سینما آزادی درباره هدفمند شدن یارانه‌ها و تاثیر آن بر جذب مخاطب سینما به خبرنگار سینمایی برنا گفت: با وجود افزایش قیمت انرژی، قیمت بلیت سینماها تا پایان سال افزایش نخواهد یافت. از طرفی برای تامین هزینه‌های سینما هنوز برنامه‌ای را تدوین نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: دولت باید برای تامین هزینه انرژی سینماها یارانه‌ای را اختصاص دهد تا سینما بتواند به حالت عادی به کارش ادامه دهد و مخاطب رفتن به سینما را از سبد خانوار حذف نکند.

سعیدی پور با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت سینماها در سال آینده در جذب مخاطب سینما آزادی تاثیر نخواهد داشت، اظهار کرد: باید براساس یک برنامه کارشناسی شده و مدون حرکت کنیم، سینمایی مثل آزادی بنا بر شرایط جغرافیایی‌‌اش می‌تواند با افزایش قیمت بلیت نیز هزینه‌هایش را تامین کند اما دیگر سینماها با افزایش قیمت‌ها دچار مشکل خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل نظارت و ارزشیابی باید برای تامین انرژی سینماها یارانه‌ای را به ملک اختصاص دهد تا مشکلی به لحاظ جذب مخاطب ایجاد نشود.