محمدرضا اصلانی کارگردان سینمای ایران معتقد است: فیلمساز مستقل از آنجاییکه بر اساس اندیشه شخصی خودش و همچنین با استفاده از امکانات مالی و ابزار خصوصی خود فیلم می سازد اثرش از یک نگاه خاص برخوردار است که قطعا مخاطب خاصی را نیز پیدا خواهد کرد. بنابراین تماشاگر فیلم های مستقل را که با هدف روبرو شدن با یک اندیشه به سینما می آیند می توان مخاطب خاص یا نخبه سینما دانست.محمدرضا اصلانی در آستانه برگزاری چهارمین جشنواره فیلم مستقل خورشید در تعریف سینمای مستقل گفت: در تعریف سینمای مستقل ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که سینمای مستقل چه چیزی نیست. به نظر من فیلمی است که سفارشی ساخته شده باشد و یا در جهت تبلیغ برای یک موضوع در قالب فیلم باشد، مستقل نیست.
وی با بیان اینکه متاسفانه اکثر فیلم ها تبلیغاتی هستند، افزود: سفارشی و تبلیغاتی نبودن یک فیلم می تواند از جمله مشخصه های اصلی یک فیلم مستقل باشد.


وی خاطرنشان کرد: در ایران بن بست هایی وجود دارد که نمی توان سینمای مستقل داشت بنابراین باید به فکر راه حل باشیم و تسلیم این بن بست ها نشویم. در سینمای مستقل معیار باید ساختار، محتوا و تجربه باشد و با تجربه یک روایت و زبان جدیدی را وارد سینما کنیم در این صورت می توانیم برای سینمای مستقلمان بیننده هم داشته باشیم.
کارگردان«آتش سبز»همچنین گفت: سینمای ایران باید توان ایستادن در مقابل سینمای جهان و اندیشه جهانی را داشته باشد اما متاسفانه سینمای مستقل در ایران نمی تواند از مرزها خارج شود درحالیکه سینمای ما باید با سینمای مستقل جهانی اروپا و آمریکا سنجیده شود.


اصلانی ادامه داد: جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید باید در این راستا قدم به قدم جلو برود و راه حل ارائه دهد. این جشنواره باید نشست هایی با کسانیکه در این رابطه حرف هایی برای گفتن دارند برگزار کند ضمن اینکه واشکافی کند که سینمای مستقل کجا می تواند برود و چه راهکاری برای مستقل شدن می تواند داشته باشد.


وی افزود: برای این کار باید با جهان ارتباط برقرار کنیم یعنی درواقع زمینه سینمای مستقل در جهان را فراهم کنیم. سینمای مستقل موضوعات زیادی را می تواند در برداشته باشد که می توان این موضوعات را درجه بندی کرد و بر اساس آن با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کرد.
کارگردان مستند«خاطرات یک هفتاد و پنج‌ساله» خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید برگزاری جشنواره فیلم یک حرکت اجتماعی است بنابراین باید اجتماعی هم عمل کرد زیرا همین امر موجب می شود تا جامعه ایرانی را به درستی معرفی کنیم.
 

اصلانی با بیان اینکه فیلمساز مستقل باید نظریه شخصی داشته باشد گفت: فیلمساز مستقل باید اندیشه هایی مختص به خود را داشته باشد و چند اندیشه را باهم ترکیب نکند و به نام خودش کند.


وی افزود: باید زمینه مستقل بودن را داشته باشیم زیرا در صورت بومی و محلی ماندن خفه می شویم ضمن اینکه فردیت در انسان بومی وجود ندارد.از جمله موارد دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه زمینه فروش و پخش سینمای مستقل را فراهم کنیم حتی اگر قرار باشد به صورت مجانی پخش شود. ضمن اینکه نباید از یاد بریم که سینماگر مستقل ایرانی باید بتواند ضابطه برقرار کند.


کارگردان مستند «میراث شیشه» خاطرنشان کرد: مستقل بودن یعنی تا چه اندازه اندیشه شخصی مستقل از اندیشه‌های عمومی وجود دارد و باید بدانیم که اندیشه های شخصی به جهان اضافه می کند.


وی درباره فیلم های جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید نیز گفت: در این جشنواره باید فیلم هایی که رویکرد هنری، خلاق، تجربی و شخصی هستند را وارد کنیم زیرا این نوع فیلم ها تلاش برای دگرگون سازی دارند و در این صورت است که فرم در فیلم ها معنا پیدا می کند ضمن اینکه باید زبان شناسی را بدانیم تا بتوانیم فیلم ها را نقد کنیم.
اصلانی متذکر شد: فیلمساز مستقل حرفه اش فیلمسازی نیست و تنها زمانیکه حرفی برای گفتن داشته باشد فیلم می سازد.


وی همچنین گفت: همانطور که می دانید جهانی بودن تفکر صنعتی است و هنر هم یک صنعت است. در سال در حدود 700 فیلم مستند در ایران ساخته می شود اما هیچ اتفاق مهمی برای این نوع فیلم ها نمی افتد و در جایی دیده نمی شود، بنابراین باید به فکر راه حل باشیم که یا هزینه گزاف برای ساخت این فیلم ها نکنیم و یا اگر چنین فیلم هایی ساخته می شود جایی برای نمایش آنها وجود داشته باشد.


اصلانی با رد این مساله که فیلم های مستقل مخاطب ندارد گفت: پرمخاطب بودن یک فیلم دلیل موفق بودن یک اثر نیست از طرف دیگر تعریف مخاطب در سینمای ایران درست مطرح نشده است. کسی که برای سرگرم شدن به سینما می رود یک مصرف کننده است نه مخاطب جدی یک اثر فرهنگی و هنری.


وی ادامه داد: فیلمساز مستقل از آنجاییکه بر اساس اندیشه شخصی خودش و همچنین با استفاده از امکانات مالی و ابزار خصوصی خود فیلم می سازد اثرش از یک نگاه خاص برخوردار است که قطعا مخاطب خاصی را نیز پیدا خواهد کرد. بنابراین تماشاگر فیلم های مستقل را که با هدف روبرو شدن با یک اندیشه به سینما می آیند می توان مخاطب خاص یا نخبه سینما دانست.


گفتنی است، چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید 23 تا 25 دی ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود.