به گزارش خبرگزاری برنا، کارگاه درس‌گفتار فلسفه سینمای دلوز و سینمای معاصر با تدریس مازیار اسلامی از دوشنبه 6 بهمن در خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود.

مازیار اسلامی درباره برگزاری این دوره گفت: در این درس‌گفتارها به بررسی گونه‌های مختلف حرکت- تصویر، نظام مونتاژ اکسپرسیونیستی در سینما، انقلاب تاریخی و زیبا شناختی سینمای مدرن و ترسیم جایگاه دو کتاب دلوز در فلسفه فیلم معاصر پرداخته خواهد شد. سپس روشن خواهد شد که چگونه مفاهیم دشوار دلوز در این دو کتاب در خوانش معمولی‌ترین فیلم‌های سینمایی جریان اصلی هالیوود همانقدر کارآمد و کارگشا هستند که در تبیین فیلم‌های دیریاب و نوآورانه. در نهایت براساس نظام طبقه بندی زیباشناسانه دلوز به تحلیل چند فیلم نیز پرداخته خواهد شد.